VSTUP PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE

SMS Terminál - Speciální klientská řešení pro zákazníky sms.sluzba.cz a directsms.sluzba.cz.

Služba SMS Terminál je aplikační nadstavbou komunikačního portálu sms.sluzba.cz a vysokorychlostní SMS brány Directsms.sluzba.cz a poskytuje speciální - nadstandardní funkce pro SMS komunikaci s Vašimi zákazníky a obchodními partnery.
SMS Terminál je individuální zákaznické SMS řešení, které je "šité na míru" přesně dle Vašich požadavků.

V případě, že Vám nestačí standardní služby portálu sms.sluzba.cz a máte zvláštní požadavky, je SMS Terminál řešením právě pro Vás. Máte-li zájem o realizaci komunikačního systému na bázi SMS a MMS zpráv nebo jakékoliv související dotazy, naváhejte nás kontaktovat na adrese: info@axima-brno.cz


ENTRY FOR REGISTERED USERS

SMS Terminal – A special client solution for sms.sluzba.cz and directsms.sluzba.cz customers.

The SMS Terminal service is an application upgrade of the sms.sluzba.cz communication portal and of the high-speed SMS gateway Directsms.sluzba.cz, providing special – above standard functions for SMS communication with your customers and business partners.
The SMS Terminal is an individual customer SMS solution which is custom-made according to your requirements.

Do you need more than the standard services of the sms.sluzba.cz portal and have special requirements? The SMS Terminal is just the solution for you. If you are interested in implementing a communication system based on SMS and MMS messages, or if you have any related questions, do not hesitate to contact us at info@axima-brno.cz


                                       


TOPlist